secured smtp sample (secured_smtp_servers.diff)

sample patch - incomplete

download
# HG changeset patch
# Parent b5a9706f839e793f09e8cd46aa96359ecd887fa0
allow to use secured smtp servers like gmail server

diff --git a/cwconfig.py b/cwconfig.py
--- a/cwconfig.py
+++ b/cwconfig.py
@@ -1195,10 +1195,20 @@
     if connection to the smtp server failed, else True.
     """
     server, port = self['smtp-host'], self['smtp-port']
+    try:
+      smtp_user, smtp_password = self['sender-addr'].split(',')
+    except ValueError:
+      smtp_user = None
     SMTP_LOCK.acquire()
     try:
       try:
         smtp = SMTP(server, port)
+        if smtp_user:
+          # Log in on an SMTP server that requires authentication
+          smtp.ehlo()
+          smtp.starttls()
+          smtp.ehlo()
+          smtp.login(smtp_user, smtp_password)
       except Exception, ex:
         self.exception("can't connect to smtp server %s:%s (%s)",
                server, port, ex)